Ryssnäs

Äger och förvaltar bostäder, lokaler, kontor och mark

Ryssnäs är ett fastighetsbolag med

  • hyresbostäder och bostadstomter i Svärtinge skogsbacke
  • industrimark, lokaler och kontor främst i Jursla industriområde i Norrköping
  • stora arealer mark från Skåne i syd till Gävle i norr

Våra bostäder

Våra bostäder består av villor, parhus och radhus som varierar i storlek mellan 104-150m2. Alla våra bostäder ligger i Svärtinge skogsbacke och är byggda mellan 2018-2021.

Om Ryssnäs

Ryssnäs är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar fastigheter med syfte att skapa värde för fler än oss själva.

Våra dotterbolag:
Ryssnäs Industrifastigheter AB, Ryssnäs Hyresfastigheter AB, Ryssnäs Markutveckling AB, Östra Ryssnäs AB och Sjöstorp Torv AB.

ryssnas-kok

Kontaktpersoner

Martin Andersson